Olağan Genel Kurul

Geçici Yönetim Kurulu tarafından, Olağan Genel Kurulun, 5 Ekim 2019 Saat:14:00’da, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 12 Ekim 2019 Saat:14:00’da Dernek Genel Merkezinde aşağıdaki gündem ile toplanmasına karar verilmiştir.

Gündem:

  1. Açılış ve saygı duruşu
  2. Divanın oluşturulması
  3. Geçici Yönetim Kurulu Başkanı’nın konuşması
  4. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  5. Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi
  6. Dernek giriş ve yıllık aidatların gerçek ve tüzel kişiler için belirlenmesi, yıllık artış oranlarının TEFE veya TÜFE oranlarında artırılması için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi
  7. Dilek ve temenniler
  8. Kapanış
Menü