Reform Paketi ve Küçükbaş Hayvancılık

REFORM PAKETİ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK

Sayın Bakan Albayrak’ın “Reform Paketi”nde bir zamanlar sofraların ve üreticinin gözbebeği olan küçükbaş hayvancılığa yönelik vaatlerde vardı. Toplam kırmızı et üretiminde yüzde 35 paya sahip olan şimdilerde yüzde 10 seviyelerine kadar gerileyen küçükbaşı (koyunculuk)  tekrar eski  parlak günlerine döndürmek için atağa kalkılacağının sinyalleri alındı. Ancak hayvancılıkta en büyük maliyet kalemlerinin başında gelen kesif yemin ana hammaddesini oluşturan girdilerin yüzde 55-60 oranında ithal edildiği bilinmektedir.

Diğer taraftan küçükbaş besicilik, kaba yem esaslı ve meraya dayalı üretim modelini içermektedir.Kaba yem üretimi tarafında önemli bir açık söz konusu.Nicelik ve nitelik açısından ciddi bir kayba uğrayan meralarda da ıslah çalışmaları yeterli seviyede ve etkinlikte yapılamıyor.Üreticilerin meralardan faydalanma oranı çok düşük.Küçükbaş hayvan varlığında 4 yıl içinde yüzde 100 artış artış hedeflenirken konunun bu boyutları yeterince kurgulandı mı?”

Diğer taraftan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Şubat ayı süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre; ticari işletmelerce üretilen içme sütü yüzde 16,5, inek peyniri yüzde 2,8, koyun, keçi, manda sütünden üretilen karışım peynirin üretimi ise yüzde 67,5 azaldı. Bu üretim düşüşünün nedenleri gerçekçi bir şekilde sorgulandı mı?

Haluk GÜNDEMİR

Menü