DİLEK EMİL

EWA Kurumsal Danışmanlık’ın kurucu ortağı olan Dilek Emil, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye bölümünü bitirmiş ve ekonomi alanında lisans üstü eğitimini Londra Üniversitesi Birkbeck College’da tamamlamıştır. Kariyerine Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve Müsteşar Danışmanlığı, Washington D.C. Yönetici Ekonomi Müşavirliği ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı da dahil olmak üzere çeşitli kademelerde görev yapmıştır.

“Doğrudan Yabancı Sermaye, Yatırım Ortamı Analizi ve Yatırımın Önündeki İdari Engeller” “Yatırım Promosyon Stratejisi ve Organizasyonu” “KİT’lerde Borç Yönetimi” gibi uluslararası kuruluşlarca desteklenen çeşitli projelerin koordinatörlüğünü de yürüten Dilek Emil Aralık 2004’den Temmuz 2018 tarihine kadar kurumsal ilişkiler, kamu iletişimive sürdürülebilir kalkınma konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Yaşar Holding Kurumsal İlişkiler Koordinatörlüğü görevinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma komitesi başkanlığını da üstlenen Dilek Emil, 2007’de Global Compact’ı imzalayan Yaşar Holding’in 10 şirketini kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmüş ve GRI raporlamasını yapmıştır. Bu çerçevede karbon ayak izi azaltım, su riski, su ayak izi azaltılması projelerinin koordinasyonu gerçekleştirmiştir. Ayrıca; israfın önlenmesi, atık azaltılması ve kadının güçlenmesi konusunda projeler geliştirmiştir.

Sivil toplum örgütlerinde Yaşar Grubu’nun etkin temsiliyetini sağlamak amacıyla geliştirilen YÜPOR’un (Yaşar Üyelikler Portalı) oluşumu, geliştirilmesi faaliyetlerini de üstlenen Dilek Emil’in çok sayıda sivil toplum örgütünde yönetim kurullarında yer almıştır. SETBİR (Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği), ASÜD (Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği), ÇEVKO (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı) yönetim kurulu üyelikleri ile TGDF (Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu) Sanayi Komitesi üyeliği bunlardan bazılarıdır. TÜSİAD Gıda İçecek ve Tarım Komitesi’nde başkan yardımcılığı görevi dahil, uzun yıllar Yaşar Holding’i temsil etmiştir. Halen KİYED’ in (Kamu İletişimi Kurumsal İlişkiler Yönetimi Derneği) yönetim kurulu üyesidir.

Pınar Enstitüsü’nün kuruluşu, ilk yönetim kurulu başkanlığı ve Enstitü tarafından yürütülen “Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde” ile “Eğlenerek Hareket Edelim Sağlıklı Beslenelim” projelerinin geliştirilmesi Dilek Emil tarafından yürütülen projeler arasındadır. Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi UNDP’nin ilgisini çekmiş ve proje   Business Call to Action kapsamına alınmıştır. Eğlenerek Hareket Edelim ve Sağlıklı Beslenelim projesi ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol ile Türkiye çapına yaygınlaştırılmıştır.

Dilek Emil EWA Kurumsal Danışmanlık’ta sürdürülebilirlik, kurumsal ilişki ve iletişim, kamu iletişimi, kurumsallaşma, STK ve Start-Up mentorluğu konularında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Menü