AYFER YILMAZ

Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara, 24.7.1956

Öğrenim Durumu      :

 • 1974 T.E.D. Ankara Koleji
 • 1978 Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat ve Maliye Bölümü
 • 1979-1980 Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü ve MİİT Genel Sekreterliği’nde Uzman Yardımcısı,
 • Eylül 1979-Ocak 1980 City of London Polytechnic ve Bank of England “Bankacılık Denetimi” eğitimi
 • 1980-1986 Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü’nde uzman, şube müdür vekili.
 • C.Bonn Büyükelçiliği (Almanya) Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yrd.
 • 1989-1991 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nda Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü   Daire Başkanı,
 • 1991-1993 Genel Müdür Yardımcısı ve Kamu Finansmanı Genel Müdürü,
 • 1993-1994 Kamu Finanansmanı, Banka Sigorta, Kamu İktisadi Teşebüsselerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı
 • 1994-1995   Hazine Müsteşarı (ilk Kadın Hazine Müsteşarı)
 • Hazine Müsteşarlığı’ndaki görevleriyle bağlantılı olarak Hazine’yi temsilen,

– Eximbank Yön. Kurulu Üyesi,

– TEK Yönetim Kurulu Üyesi,

– Dünya Bankası (World Bank), Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Asya Kalkınma Bankası (ADB), İslam Kalkınma Bankası ve Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşunda (MİGA) Türkiye için Guvernörlük (Başkanlık)  görevleri

 

 • Bildiği Yabancı Diller:İyi derecede İngilizce,

 

 • Milletvekilliği Dönemine İlişkin Bilgiler
 • Dönemi                      :  20 ve 21nci Dönem Mersin Milletvekili
 • Bakanlık Görevleri    : 53 ncü Hükümette; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, SPK ve DİE’den sorumlu, 54 ncü Hükümette;  Dış Ticaret Müsteşarlığı ve Gümrük Müsteşarlığı’ndan , Eximbank, TSE’den ve Bankalardan sorumlu Devlet Bakanlığı,

 

 • Meclis Çalışmaları    :Milletvekili olarak Dış İşleri Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Araştırma ve Soruşturma Alt Komisyon Üyelikleri ve Avrupa’nın geleceğinin tartışıldığı Konvansiyonda TBMM’yi temsil görevi. TBMM ve ABD Kongresi Dostluk Grubu Başkan Yardımcısı

 

 • Milletvekilliği sonrası ;
 • 2003-2009 Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreteri
 • 17.1.2007- 27.12.2012 Denizbank Yönetim Kurulu üyesi (Bağımsız)
 • 2007 -2012 TOSYÖV Yönetim Kurulu Üyesi, Başkan yardımcısı
 • 2009-Ekim 2017 TED Yükseköğrenim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2013-2015 Çukurova Bölgesel Havalimanı Yapım ve İşletim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2014-Ekim 2017 TED Ankara Koleji Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2015 TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra kurulu Başkan Yardımcısı (Devam)
 • 2018 Mülkiyeli İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
 • 2018 Türk Kadınlar Konseyi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Menü