DERNEĞİMİZİN SUNDUĞU HİZMETLER

  • Girişimciliği geliştirecek, yüksek katma değer ve ileri teknolojiyi hedefleyen projelerin hazırlanması,
  • Girişimlerde ve kurum/kuruluşlarda yüksek teknolojili ürünlerin payının artırılması veküresel değer zincirleriyle bütünleştirilmesi,
  • Girişim ve işletmelere dijital okuryazarlık kazandırılarak elektronik ticaret platformlarında yer almalarının sağlanması,
  • Girişim ve işletmelere finansal okuryazarlık kazandırılarak iç denetim ve muhasebe sistemlerinin üretim süreçlerine entegre edilmesi,
  • Girişim ve işletmelerin üretim süreçlerindeki verimliliklerinin artırılmasına yönelik olmak üzere üretim süreçlerinin analiz edilerek sorun çözme becerisi kazandırılması,
  • Belediyelerin, tarımsal üretimin ve hayvancılığın geliştirilmesi ve kooperatifçiliğin etkinleştirilmesi için ortaya koydukları programlara yönelik özgün projeler oluşturularak modellemelerin ve uygulamaların gerçekleştirilmesi, konularında yetkin uzmanlarıyla çözüm ortağınızdır.
Menü