YÖNETİM KURULU

HABİTATA ANALİTİK BAKIŞ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan : Ayfer YILMAZ

Sayman : Kadir HAFIZOĞLU

Üye : Dilek EMİL

Üye : Haluk GÜNDEMİR

Üye : Gülbahar KIVANÇ

Menü